מאגרי עבודות וסיכומים

הנחיות למטלת סיכום בשיווק בנושא אסטרטגיית האוקיינוס הכחול

#5351
שם הקובץ:
הנחיות-לעבודה-בשיווק-בנושא-אסטרטגיית-האוקיינוס-הכחול.docx

הנחיות למטלת סיכום בשיווק – אסטרטגיית האוקיינוס הכחול

הנחיות כלליות
יש להגיש את העבודה כקובץ Word
העבודה תיכתב בפונט David , גודל 12 , רווח שורה וחצי, שוליים של 2 ס"מ לפחות מכל צד, מיושר לימין ותוך שילוב שלושה מקורות מרשימת המקורות בקורס. אורך העבודה לא יעלה על 800 מלים (למעט שער וביביליוגרפיה).
שימו לב: חריגה ממספר המלים לא תיבדק תוך פגיעה בציון. בססו את תשובותיכם על חומר הקורס והמקורות העומדים לרשותכן/ם. נספחים יש לכלול רק אם הדבר הכרחי.

על המטלה האישית להיות מחולקת לפרקים שיתייחסו לכלל הנושאים הבאים אודות הפירמה שנבחרה:…

 

הקובץ כולל את ההנחיות לכתיבת העבודה

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 11 מוסר ועסקים 2024א'

ממ"ן 11

מטלת מנחה )ממ"ן( – 11חובה | הקורס: - 10523מוסר ועסקים | מספר השאלות: 1משקל המטלה: אפס נקודות …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס מוסר ועסקים סתיו 2024א'

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10523 | מוסר ועסקים | חוברת הקורס –סמסטר סתיו 2024א' | חוברת הקורס, כוללת …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 13 עובדים מעסיקים ומה שביניהם

ממ"ן 13

מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: 13053 - עובדים מעסיקים ומה שביניהם: סוגיות עכשוויות בארגון וניהול העבודה …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 עובדים מעסיקים ומה שביניהם

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: 13053 - עובדים, מעסיקים ומה שביניהם: סוגיות עכשוויות בארגון וניהול העבודה‏ …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס עובדים, מעסיקים ומה שביניהם סתיו 2022א

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 13053 | עובדים, מעסיקים ומה שביניהם - | סוגיות עכשוויות בארגון וניהול | העבודה …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס ניהול השיווק

סיכום קורס

סיכום הקורס ניהול השיווק | תוכן עניינים | גישות שיווקיות 2 | מצבי ביקוש ומטלות המשווק 3 …

לפרטים נוספים