מאגרי עבודות וסיכומים

הצעת תוכנית התערבות לנוער בסיכון בתקופת משבר

#5434
שם הקובץ:
הצעת-תוכנית-התערבות-לנוער-בסיכון-בתקופת-משבר.docx

להורדת הפריט

הצעת תוכנית התערבות לנוער בסיכון בתקופת משבר

 

תוכן עניינים

מבוא 3
רקע תאורטי 3
משברים ואסונות 3
נוער בסיכון – רקע 4
נוער בסיכון בתקופת אסון 5
תיאור תכנית התערבות 6
הנחות יסוד ורציונל לתוכנית 6
מטרות העל של התוכנית 6
תוצרים צפויים של ההתערבות 7
תיאור ומבנה התוכנית 7
חלוקת המפגשים 7
קהל היעד לתוכנית 7
מאפייני המשתתפים 7
הגורמים לבחירה וצרכי המשתתפים 8
מודל לוגי 8
מערך תוכנית ההערכה 9
מערך המחקר המוצע 9
כלי למדידה – שאלון מחקר והערכה 9
אוכלוסיית היעד לתוכנית 10
אפקטים וטעויות 10
מקורות 11
נספחים 13
הגדרת הנושא והתוכן 13
פירוט האמצעים הטכנולוגיים להעברת התוכנית 13
מערכי השיעורים 13

 

 

 

מבוא

העולם, וישראל במיוחד, חווה תקופות משבר ואסונות. אחת האוכלוסיות הפגיעות בתקופות אלה היא זו של נוער בסיכון (Borge et al., 2023). בעבודה זו תוצג הצעת תכנית התערבות לנוער בסיכון בעתות משבר, באמצעות תכנית ספורטיבית של רכיבה מקצועית, לצד הצעה להערכה ומחקר מלווה. ראשית יובא רקע תיאורטי על נוער בסיכון בתקופות אסון. לאחר מכן תתואר תוכנית ההתערבות על כל היבטיה. בשלב שלישי יוצג המודל הלוגי של המחקר, ולבסוף מערך ההערכה של התכנית.

רקע תאורטי

משברים ואסונות

נראה כי אסונות טבע ישפיעו על בחירות הסיכון של הפרט. למשל, אסונות עשוי לשנות את תפיסת האנשים לגבי הסיכון העומד בפניו. בעולם של מידע מושלם, אנשים יצרו ציפיות מדויקות לגבי ההסתברות של אירוע כזה. זה מהווה הערכה שלהם לסיכון רקע הקשור לאסונות טבע. בעולם הזה, אף על פי שאסון טבע אינו מעניק מידע חדש, אסונות טבע משפיעים על ההתנהגות השפעתם על הערכות סיכון רקע. אז באזורים שבהם האסונות נפוצים יותר, סיכון רקע מסוג זה הוא גבוה יותר ואנחנו עשויים לצפות לראות התנהגות אחרת של נטילת סיכונים מאשר באזורים עם סיכון רקע נמוך יותר.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

התמודדות חברתית של תלמידי תיכון מחוננים והקשר בינה לבין הדימוי העצמי

סיכום מאמר

התמודדות חברתית של תלמידי תיכון מחוננים והקשר בינה לבין הדימוי העצמי | סויאטק (2001) | תוכן עניינים …

לפרטים נוספים

התנהגות לימודית ואינטליגנציה כהסברים להישגיהם של ילדים בלימודים / שייפר ומקדרמוט

סיכום מאמר

התנהגות לימודית ואינטליגנציה כהסברים להישגיהם של ילדים בלימודים | שייפר ומקדרמוט, 1999 | תוכן עניינים | מטרת …

לפרטים נוספים

השכיחות וההשפעות של חרדת בחינות אצל ילדי בית-ספר

סיכום מאמר

השכיחות וההשפעות של חרדת בחינות אצל ילדי בית-ספר | מקדונלד, 2001 | תוכן עניינים | מבוא 1 …

לפרטים נוספים

סיכום מאמר: הבחירה ללמוד או לא ללמוד / גרדנר

סיכום מאמר

הבחירה ללמוד או לא ללמוד / גרדנר | תוכן עניינים | מבוא 1 | הסיבות לאי למידה …

לפרטים נוספים

שיפור ה-IQ ע"י תוספת ויטמינים ומינרלים

סיכום מאמר

שיפור ה-IQ ע"י תוספת ויטמינים ומינרלים | אייזנק ושנטלאר- 1997 | תוכן עניינים | רקע 1 | …

לפרטים נוספים

הצורך להשתייך: הצורך בקשרים בין אישיים כמוטיבציה אנושית בסיסית / באומייסטר ולירי

סיכום מאמר

הצורך להשתייך: הצורך בקשרים בין אישיים כמוטיבציה אנושית בסיסית / באומייסטר ולירי | תוכן עניינים | מטרת …

לפרטים נוספים