מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום הקורס ליקויי למידה‏

#3839

סיכום קורס ליקויי למידה – 10527

תוכן עניינים
פרק 1 – ליקויי למידה – הגדרות ותיחום 4
הקדמה 4
ההבדל בין התאמות לימודיות להקלות 5
למה צריך הגדרה ללקויי למידה 5
מהי לקות למידה 5
חמישה מאפיינים של לקויות למידה 5
ההבדלים בין אי הכללה לאבחנה מבדלת 7
ליקויי למידה או קשיי למידה? 7
הבדל בין לקות למידה לקשיי למידה 8
הסיבות לגידול באוכלוסיית ליקויי למידה 8
אבחון וטיפול 8
גישות נוירו-פסיכולוגיות להסבר ליקויי למידה 9
הגישות הראשונות להסבר לקות למידה 9
ביקורת על הגישות 10
פרק 2 – סוגי ליקויי למידה 11
דיסלקציה – קשיי קריאה 11
המודל של Chall (1983, 1993) 12
המודל של Frith (1985) 13
מודל ארבעת השלבים של Ehri (1995) 14
המודל Spear-Swerling ו- Sternberg 15
יכולות קוגניטיביות בתהליך הקריאה 16
לקות קריאה – Development Dyslexia 17
סוגי דיסלקציה 17
שתי גישות לתהליך רכישת הקריאה 18
גורמי הדיסלקציה 18
תיאורית החסך הכפול 19
מודל העיבוד המקבילי 21
אבחון וטיפול 23
לקות כתיבה – Dysgraphia 24
סוגי קשיי כתיבה 24
שלבי תהליך הכתיבה 27
אבחון וטיפול 29
קשיים במתמטיקה 30
דיסקלקוליה 30
לקויי למידה בלתי מילוליים 33
קשיים אקדמיים 33
מאפיינים בתחום הרגשי חברתי 34
מהלך ההפרעה 35
המודל של Rourke (1995) 38
ליטל – Little (1993) 38
ליקויי למידה – אבחון וטיפול 39
אסטרטגיות למידה ושיטות טיפול 39
טכנולוגיית סיוע 40
טכנולוגיית סיוע ממוחשבת ככלי להתערבות בתחום הלימודי 40
תוכנות לתמיכה בקריאה 41
תוכנות לתמיכה בכתיבה 42
תוכנות לפיתוח זיהוי מילים מדויק ואוטומטיזציה 43
התאמת בחינות לתלמידים לקויי למידה 44
סיכום 46
פרק 3 – אפיונים חברתיים, רגשיים והתנהגותיים 47
התמודדות עם לקויות למידה 47
אפיונים חברתיים 47
מודלים אינטראקציוניים של גורמים סיכון והגנה 48
צמצום גורמי סיכון 49
קומורבידיות 50
תחושת שליטה וקוהרנטיות 50
מיומנויות חברתיות 51
הסיבות לחסך במיומנויות חברתיות 54
השפעת החסך במיומנויות חברתיות 54
חסך חברתי כלקות ראשונית או משנית הנוצרת בגלל לקות הלמידה 55
הערכת מיומנויות חברתיות 55
הקניית מיומנויות חברתיות 56
קשרי חברות ומעמד חברתי 57
הערכת מעמד חברתי באמצעות מדד סוציומטרי 58
אפיונים רגשיים 59
תחושת בדידות‬ 59
בדידות ודפוסי התנהגות בקרב ילדים‬ 61
הפרעות במצבי רוח‬ 62
אפיונים התנהגותיים 64
הפרעות התנהגות‬ 64
‬לקות למידה והפרעות התנהגות‬ 66
התערבות חינוכית בתחום החברתי והרגשי 66
פרק 4 – שילוב תלמידים לקויי למידה 67
גישות שונות כלפי שילוב 68
תהליכי השילוב 69
השלכות השילוב 70
השפעת השילוב על ההוראה 70
השפעת השילוב על התלמידים 71
פרק 5 – משפחות של ילדים לקויי למידה 72
המשפחה 72
גורמים המשפיעים על המשפחה של ילד לקוי למידה 73
עמידות המשפחה 73
תבניות ההתנהגות של משפחה 74
דפוסי התמודדות של הורים עם לקויות למידה 75
אחים לילדים עם לקויי למידה 76
ציפיות ההורים והמורים מתלמידים לקויי למידה 76
הבדלי ציפיות בין מורים להורים 77
הערכת יכולת ההתמודדות של המשפחה 77
סיוע וייעוץ להורים 78
תרומת מסגרות התמיכה 79
פרק 6 – מבוגרים לקויי למידה 79
המעבר מבית ספר לעולם המבוגרים 80
לקות למידה בבגרות – עיגון חוקי 80
שילוב מבוגרים עם לקות למידה 81
תעסוקה 82
התפקוד החברתי 82
התפקוד הרגשי 83
שירות בצבא 83
מבוגרים עם לקויות למידה חמורות 84
סיכום 84

 

פרק 1 – ליקויי למידה – הגדרות ותיחום
הקדמה
לקות למידה באה לידי ביטוי בפער בין הרמה המצופה מהילד (בהתאם לגיל או לכיתה) לבין רמת התפקוד שלו בפועל. המונח "לקות למידה" מתייחס בדרך כלל לליקויים במיומנויות לימודיות יסודיות כמו קריאה, כתיבה, חשבון, וכן בתהליך הרכישה של מיומנויות אלה. הליקויים יכולים לנבוע מגורמים רבים, בין היתר מתפקוד נוירולוגי לקוי בתחומי השפה, התפיסה החזותית או מהפרעות שונות בתהליכי הקשב. לקויות למידה מופועות ברמות חומרה שונות בקרב ילדים שונים.
ישנן הערכות שונות לגבי מידת השכיחות של לקויות הלמידה. הספרות המחקרית חלוקה בדעותיה לגבי שיעור הסובלים מלקויות למידה. מחלוקות אלה נובעות לרוב מגישות שונות להערכת הליקויים ולמדידתם. ההערכות נעות…………..

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

סיכום הקורס מבחנים פסיכולוגיים

סיכום קורס

סיכום קורס מבחנים פסיכולוגיים | תוכן עניינים | הגדרות של מבחנים פסיכולוגיים 3 | מטרות המבחן הפסיכולוגי …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס סוציולוגיה של החינוך (פרקים בסוציולוגיה של החינוך)

סיכום קורס

סיכום קורס סוציולוגיה של החינוך |   | תוכן עניינים | יחידה 1 הגדרות 4 | מוקדי …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 תכנון לימודים, הוראה והערכה

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10106 תכנון לימודים, הוראה והערכה | חומר הלימוד למטלה: יחידה 1 …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 שונות בחינוך

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: – 10807 שונות בחינוך | חומר הלימוד למטלה: שער שני | …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס שונות בחינוך – 10807 2022א

שאלות / הנחיות

חוברת הקורס שונות בחינוך - 10807 סמסטר סתיו 2022 (2022א') | תוכן העניינים | התנאים לקבלת נקודות …

לפרטים נוספים