מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום קורס נשים בחברה היהודית בארץ ישראל

#4278

להורדת הפריט

סיכום הקורס נשים בחברה היהודית בארץ ישראל

נשים בחברה היהודית בארץ ישראל

תוכן
יחידה 1 3
היסטוריה של נשים 3
חקר הנשים ביישוב 3
מקור א-3 / דבורה ברנשטיין, השמעת הקול הנשי – קווים לתחום המתפתח 3
מגדר ולאומיות 4
ייצוגן של נשים בתנועה הציונית 5
יחידה 2 6
הגדרת החברה היהודית בארץ ישראל 6
היישוב הישן 6
מקור ב-2 / מיכל בן יעקב, הדרה משולשת: אלמנה, עולה ומוגרבית בשולי החברה 6
מקור ב-4 / סליי ברכה , מגמילות חסדים למוסד רפואי: עזרת נשים 9
היישוב היהודי החדש 10
היישוב החדש והיישוב הישן 10
נקודות השקה בין היישוב הישן לחדש 11
נקודות היבדלות בין היישוב הישן והיישוב החדש 11
"עלייה" או "הגירה" 12
מאפייני מגדר בהגירה / עלייה 12
החלטת המשפחה להגר 12
אורחות החיים של גברים ושל נשים: אסטרטגיות פעולה של העולות 13
אפליית נשים בהקצאת רישיונות עלייה 13
מקור ב- 8/ מרגלית שטרן, מי יעזור לעזר כנגדו 13
יחידה 3 15
הוויכוח העקרוני על מקום האישה בחברת היישוב 15
מקור ג- / 1מרגלית שילה, האישה – האם עובדת או חברה במפעל התחייה? 15
נשים במשק החקלאי 16
נשים בתחום החינוך העבר-לאומי 16
הדיון על זכות הנשים להשתתף בהסתדרות הארץ-ישראלית 17
המאבק לזכות בחירה לנשים במוסדות היישוב 18
שלבים במאבק להשגת זכות בחירה לנשים 19
מקור ג- /4סילביה פוגל-ביז'אוי – מאבקן של נשים לזכות בחירה ביישוב היהודי בא"י 19
פעילות ההתאחדות לשיפור מעמד האישה 21
היסודות של התאחדות הנשים 21
פעילות ארגוני הנשים בשדות בריאות ורווחה 22
ההבדלים בין פעילות סעד מסורתית לפעילות רווחה מודרנית 22
ארגוני הנשים ביישוב 22
ארגוני הנשים הוולונטריים ביישוב 22
מאפייני ארגון וולונטרי 23
מאפיינים ייחודיים של ארגונים וולונטריים ביישוב 23
ארגוני נשים של החוגים האזרחיים 23
מקור ג-8 / שורץ ושחורי-רובין, הסתדרויות נשים למען אימהות וילדים 23
ארגון "הדסה" 24
ארגון ויצ"ו 25
ארגון המחנה הפועלי 26
יחידה 4 26
אפיקי פעולה עיקריים לתעסוקת נשים 26
הביקורת הפמיניסטית על מקומן של נשים בעולם העבודה 27
שינויים שחלו בעולם העבודה עיצבו את מקומן של הנשים בו 27
מאפייני שוק העבודה של נשים בא"י 27
שלהי התקופה העות'מאנית 27
תקופת המנדט הבריטי, מתחילתו עד פרוץ מלחמת העולם השנייה 28
מקור ד- 3/ מרגלית שטרן, למלכה אין בית למלך אין כתר 28
תקופת המנדט הבריטי: מלחמת העולם השנייה 29
שלבים בהתארגנות הפועלות בא"י 30
יחידה 5 31
רקע תיאורטי: צבא, לאומיות ומגדר 31
פעילות צבאית בתקופה העות'מאנית 32
מאבקן של נשים להצטרף לגדוד העברי הארץ-ישראלי במלחמת העולם הראשונה 33
שנות העשרים: השתתפות ב"הגנה" 33
שנות השלושים: התעצמות המאבק לשותפות בשמירה על היישובים 33
שנות הארבעים: התרבות פעילות הנשים בכוחות הצבאיים לסוגיהם 34
פעילות המתגייסות לצבא ותוצאותיה 35
מקור ה- 7/ גרנית הכהן ענת, כל תפקיד במלחמה חשוב 35
שנות הארבעים: נשים בכוחות הצבאיים של היישוב 37
נשים ב"הגנה" 37
נשים בפלמ"ח 38
נשים בארגונים אצ"ל ולח"י 39
יחידה 6 39
מבוא תיאורטי: לאום ומגדר 39
נשים בתרבות 40
המילה הכתובה: ספרות ושירה 40
נשים כותבות בשלהי התקופה העות'מאנית 40
מקור ו-2 / יפה ברלוביץ', להמציא ארץ להמציא עם: ספרות ותרבות בעלייה הראשונה 42
מקור ו-3 / קטע ראשוני, נחמה פוחצ'בסקי, סימה ריסקין 45

יחידה 1
היסטוריה של נשים
ההיסטוריה המעיטה לעסוק בנשים עד מלחה"ע I. לנשים כמעט ולא היה מקום בפוליטיקה ובמלחמות, בדיפלומטיה ובשלטון – התחומים בהן עסקה ההיסטוריה. הן כמעט ולא יכלו להיות פעילות בתחומים אלה, ולכן תולדותיהן של נשים שלא היו מלכות או מאהבות רבות השפעה של שליטים לא זכו כמעט לתיעוד ועיסוק היסטורי….

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

מטלת אמצע בקורס המזרח התיכון והאסלאם

מטלה

המכללה האקדמית ספיר | המחלקה לב.א. בלימודים רב-תחומיים | תשפ"א (2021-2020) | המזרח התיכון והאסלאם: היסטוריה, תרבות …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס ג'נוסייד

סיכום קורס

סיכום קורס ג'נוסייד | תוכן עניינים | אמנת האו"ם למניעת ג'נוסייד ותיאוריות לחקר התופעה 1 | ייסוד …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל

סיכום קורס

סיכום הקורס מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל | תוכן עניינים | מבוא 1 | התקופה הניאוליתית 2 | …

לפרטים נוספים

תרגיל: מנהיגות בעת קונפליקט – יישום והערכה של תאוריה

שאלות / הנחיות

מנהיגות בעת קונפליקט: יישום והערכה של תאוריה | תרגיל בקורס - ניהול ויישוב סכסוכים: מתאוריה למעשה -חלק …

לפרטים נוספים

ניתוח פועלו של בניטו מוסוליני לפי הפשיזם, הליברליזם והאימפריאליזם

תרגיל

ניתוח פועלו של בניטו מוסוליני לפי הפשיזם, הליברליזם והאימפריאליזם | עבודה בקורס ניהול ויישוב סכסוכים מתאוריה למעשה …

לפרטים נוספים

ניתוח פועלו של ג'ון אדגר הובר לפי המקארתיזם והדמוקרטיה המתגוננת

תרגיל

ניתוח פועלו של ג'ון אדגר הובר לפי המקארתיזם והדמוקרטיה המתגוננת | עבודה בקורס ניהול ויישוב סכסוכים מתאוריה …

לפרטים נוספים