מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום קורס נשים בחברה היהודית בארץ ישראל

#4278

סיכום הקורס נשים בחברה היהודית בארץ ישראל

נשים בחברה היהודית בארץ ישראל

תוכן
יחידה 1 3
היסטוריה של נשים 3
חקר הנשים ביישוב 3
מקור א-3 / דבורה ברנשטיין, השמעת הקול הנשי – קווים לתחום המתפתח 3
מגדר ולאומיות 4
ייצוגן של נשים בתנועה הציונית 5
יחידה 2 6
הגדרת החברה היהודית בארץ ישראל 6
היישוב הישן 6
מקור ב-2 / מיכל בן יעקב, הדרה משולשת: אלמנה, עולה ומוגרבית בשולי החברה 6
מקור ב-4 / סליי ברכה , מגמילות חסדים למוסד רפואי: עזרת נשים 9
היישוב היהודי החדש 10
היישוב החדש והיישוב הישן 10
נקודות השקה בין היישוב הישן לחדש 11
נקודות היבדלות בין היישוב הישן והיישוב החדש 11
"עלייה" או "הגירה" 12
מאפייני מגדר בהגירה / עלייה 12
החלטת המשפחה להגר 12
אורחות החיים של גברים ושל נשים: אסטרטגיות פעולה של העולות 13
אפליית נשים בהקצאת רישיונות עלייה 13
מקור ב- 8/ מרגלית שטרן, מי יעזור לעזר כנגדו 13
יחידה 3 15
הוויכוח העקרוני על מקום האישה בחברת היישוב 15
מקור ג- / 1מרגלית שילה, האישה – האם עובדת או חברה במפעל התחייה? 15
נשים במשק החקלאי 16
נשים בתחום החינוך העבר-לאומי 16
הדיון על זכות הנשים להשתתף בהסתדרות הארץ-ישראלית 17
המאבק לזכות בחירה לנשים במוסדות היישוב 18
שלבים במאבק להשגת זכות בחירה לנשים 19
מקור ג- /4סילביה פוגל-ביז'אוי – מאבקן של נשים לזכות בחירה ביישוב היהודי בא"י 19
פעילות ההתאחדות לשיפור מעמד האישה 21
היסודות של התאחדות הנשים 21
פעילות ארגוני הנשים בשדות בריאות ורווחה 22
ההבדלים בין פעילות סעד מסורתית לפעילות רווחה מודרנית 22
ארגוני הנשים ביישוב 22
ארגוני הנשים הוולונטריים ביישוב 22
מאפייני ארגון וולונטרי 23
מאפיינים ייחודיים של ארגונים וולונטריים ביישוב 23
ארגוני נשים של החוגים האזרחיים 23
מקור ג-8 / שורץ ושחורי-רובין, הסתדרויות נשים למען אימהות וילדים 23
ארגון "הדסה" 24
ארגון ויצ"ו 25
ארגון המחנה הפועלי 26
יחידה 4 26
אפיקי פעולה עיקריים לתעסוקת נשים 26
הביקורת הפמיניסטית על מקומן של נשים בעולם העבודה 27
שינויים שחלו בעולם העבודה עיצבו את מקומן של הנשים בו 27
מאפייני שוק העבודה של נשים בא"י 27
שלהי התקופה העות'מאנית 27
תקופת המנדט הבריטי, מתחילתו עד פרוץ מלחמת העולם השנייה 28
מקור ד- 3/ מרגלית שטרן, למלכה אין בית למלך אין כתר 28
תקופת המנדט הבריטי: מלחמת העולם השנייה 29
שלבים בהתארגנות הפועלות בא"י 30
יחידה 5 31
רקע תיאורטי: צבא, לאומיות ומגדר 31
פעילות צבאית בתקופה העות'מאנית 32
מאבקן של נשים להצטרף לגדוד העברי הארץ-ישראלי במלחמת העולם הראשונה 33
שנות העשרים: השתתפות ב"הגנה" 33
שנות השלושים: התעצמות המאבק לשותפות בשמירה על היישובים 33
שנות הארבעים: התרבות פעילות הנשים בכוחות הצבאיים לסוגיהם 34
פעילות המתגייסות לצבא ותוצאותיה 35
מקור ה- 7/ גרנית הכהן ענת, כל תפקיד במלחמה חשוב 35
שנות הארבעים: נשים בכוחות הצבאיים של היישוב 37
נשים ב"הגנה" 37
נשים בפלמ"ח 38
נשים בארגונים אצ"ל ולח"י 39
יחידה 6 39
מבוא תיאורטי: לאום ומגדר 39
נשים בתרבות 40
המילה הכתובה: ספרות ושירה 40
נשים כותבות בשלהי התקופה העות'מאנית 40
מקור ו-2 / יפה ברלוביץ', להמציא ארץ להמציא עם: ספרות ותרבות בעלייה הראשונה 42
מקור ו-3 / קטע ראשוני, נחמה פוחצ'בסקי, סימה ריסקין 45

יחידה 1
היסטוריה של נשים
ההיסטוריה המעיטה לעסוק בנשים עד מלחה"ע I. לנשים כמעט ולא היה מקום בפוליטיקה ובמלחמות, בדיפלומטיה ובשלטון – התחומים בהן עסקה ההיסטוריה. הן כמעט ולא יכלו להיות פעילות בתחומים אלה, ולכן תולדותיהן של נשים שלא היו מלכות או מאהבות רבות השפעה של שליטים לא זכו כמעט לתיעוד ועיסוק היסטורי….

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

סיכום הקורס מבוא לתולדות האימפריה העת'מאנית

סיכום קורס

מבוא לתולדות האימפריה העת'מאנית | תוכן עניינים | נושאי הקורס 2 | שיעור 1 2 | שיעור …

לפרטים נוספים

התיווך האמריקני בהסכם השלום בין ישראל למצרים

עבודה סמינריונית

האוניברסיטה הפתוחה | המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת | עבודה סמינריונית בקורס: | סוגיות נבחרות במדיניות החוץ …

לפרטים נוספים

מבוא למזרחנות – סיכום הקורס

סיכום קורס

מבוא למזרחנות – סיכום הקורס | תוכן עניינים | שיעור הפתיחה - החשיבה הערבית 2 | שיעור …

לפרטים נוספים

המזרח התיכון בין מלחמות העולם – סיכום הקורס

סיכום קורס

המזרח התיכון בין מלחמות העולם – סיכום הקורס | תוכן העניינים | מפגש 1 1 | שנות …

לפרטים נוספים

השפעת המודרניזציה על מעמד האישה היהודיה במרוקו

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19 | בנושא: | השפעת המודרניזציה על …

לפרטים נוספים

השפעת יהודים דוברי ערבית על מעמדה של השפה הערבית בישראל

עבודה סמינריונית

עבודה סמינריונית בקורס: | שפה וזהות במזרח התיכון | בנושא: | השפעת יהודים דוברי ערבית על מעמדה …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?