מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון ממ"ן 12 קריאה וכתיבה אקדמית

#5305
שם הקובץ:
קריאה-וכתיבה-אקדמית-ממן-12.docx

להורדת הפריט

מטלת מנחה )ממ"ן( 12
הקורס: – 10172קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה
חומר הלימוד למטלה:
יחידה :3כתיבת תשובות לשאלות
יחידה :4כתיבה טובה: פיתוח וניסוח תשובות
פרק קריאה מספר לימוד- מתוך ערכת הלמידה
מספר השאלות: 3משקל המטלה: 16
סמסטר: 2022ב מועד אחרון להגשה: 6.5.22

יש תשובות לכל השאלות

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

התנהגות לימודית ואינטליגנציה כהסברים להישגיהם של ילדים בלימודים / שייפר ומקדרמוט

סיכום מאמר

התנהגות לימודית ואינטליגנציה כהסברים להישגיהם של ילדים בלימודים | שייפר ומקדרמוט, 1999 | תוכן עניינים | מטרת …

לפרטים נוספים

עבודה מסכמת בקורס גלובליזציה והגירה

עבודה מסכמת

מטלת סיכום הקורס (משקל מהציון: 80%) | מטרת התרגיל: להשתמש בגישות השונות שנלמדו בקורס כדי לבחון את …

לפרטים נוספים

השכיחות וההשפעות של חרדת בחינות אצל ילדי בית-ספר

סיכום מאמר

השכיחות וההשפעות של חרדת בחינות אצל ילדי בית-ספר | מקדונלד, 2001 | תוכן עניינים | מבוא 1 …

לפרטים נוספים

סיכום מאמר: הבחירה ללמוד או לא ללמוד / גרדנר

סיכום מאמר

הבחירה ללמוד או לא ללמוד / גרדנר | תוכן עניינים | מבוא 1 | הסיבות לאי למידה …

לפרטים נוספים

שיפור ה-IQ ע"י תוספת ויטמינים ומינרלים

סיכום מאמר

שיפור ה-IQ ע"י תוספת ויטמינים ומינרלים | אייזנק ושנטלאר- 1997 | תוכן עניינים | רקע 1 | …

לפרטים נוספים