מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון ממ"ן 14 מוסיקה פופולרית בישראל – ציון 99!

#8040
שם הקובץ:
פתרון-ממן-14.pdf

מטלת מנחה (ממ"ן) 14
הקורס: – 10785 מוסיקה פופולרית בישראל
חומר הלימוד למטלה: ספר הקורס: פרקים 9ו- ;10מדריך הלמידה: יחידות 7ו-;8
מספר השאלות: ,4מתוכן יש לענות על  45) נק' כ"א( משקל המטלה: 10 נקודות
סמסטר: 2022א מועד אחרון להגשה: 2.1.2022

פתרון מלא של הממ"ן, כולל תשובות לכל השאלות

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

ניתוח מותג התוכן של אנה זק

מטלה

אוניברסיטת רייכמן | בית ספר סמי עופר לתקשורת | עבודת אמצע בקורס: | מבוא למדיה חדשים | …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 בין מדינה לחברה

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס – 10691בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה | חומר הלימוד למטלה: …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה, סמסטר סתיו 2023 (2023א)

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10691 | בין מדינה לחברה: | סוציולוגיה של הפוליטיקה | חוברת הקורס – סתיו …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 החברה הערבית בישראל

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: 10657החברה הערבית בישראל | חומר הלימוד למטלה: יחידות 6 ;5 ;4משקל …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס החברה הערבית בישראל סתיו 2022 (2022א)

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10657 | החברה הערבית בישראל | חוברת הקורס - סתיו 2022א | תוכן העניינים …

לפרטים נוספים

השפעת המודרניזציה על מעמד האישה היהודיה במרוקו

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19 | בנושא: | השפעת המודרניזציה על …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?