מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון ממ"ן 15 מבוא לסוציולוגיה

#5413
שם הקובץ:

להורדת הפריט

מטלת מנחה (ממ"ן) 15
הקורס: מבוא לסוציולוגיה – 10134
הנושא: אשכול רביעי: גלובליזציה ועולמנו המשתנה (פרק 4), ארגונים ורשתות (פרק 18), פוליטיקה, ממשל ותנועות חברתיות (פרק 22)
מספר השאלות: 2

משקל המטלה: 4 נקודות
סמסטר: א 2022

מועד אחרון להגשה: 16.01.2022
משקל כל שאלה %50

אורך כל תשובה עד 400 מילים

 

יש תשובות לכל שאלות הממן

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

עבודה מסכמת בקורס גלובליזציה והגירה

עבודה מסכמת

מטלת סיכום הקורס (משקל מהציון: 80%) | מטרת התרגיל: להשתמש בגישות השונות שנלמדו בקורס כדי לבחון את …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס עבירות צווארון לבן

סיכום קורס

עבירות צווארון לבן | תוכן עניינים | פתיחה 1 | הגדרה 2 | עבירות צווארון לבן במאה …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 13 שונות בחינוך (2023א')

ממ"ן 13

מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: – 10807שונות בחינוך | חומר הלימוד למטלה: שער שני + רביעי …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 שונות בחינוך (2023א')

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10807שונות בחינוך | חומר הלימוד למטלה: שער ראשון | מספר …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס שונות בחינוך סתיו 2023א

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10807 | שונות בחינוך | היבטים עיוניים ויישומיים | חוברת הקורס - סתיו א2023 …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה (2023א)

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10172קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה | חומר הלימוד למטלה: …

לפרטים נוספים