מאגרי עבודות וסיכומים

מצגת מאמר: הורים לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל: תפיסתם את יישום השילוב ומעורבותם בתהליך החינוכי

#4667
שם הקובץ:
הורים-לילדים-עם-צרכים-מיוחדים.pptx

להורדת הפריט

הורים לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל: תפיסתם את יישום השילוב ומעורבותם בתהליך החינוכי

לבאן, א. והיימן, ט. (2011)

מצגת בת 15 שקפים על המאמר.

שקף 1: שער

שקף 2: תפיסתם של ההורים את מגמת השילוב

שקף 3: גורמים המשפיעים על תפיסות הורים באשר לשילוב

שקפים 4-6: תמיכת הורים בשילוב

שקפים 7-8: חששות של הורים מפני שילוב

שקף 9: מעורבותם של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך

שקפים 10-11: דפוסי מעורבות ורמות מעורבות של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך

שקף 12: פעילותם של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים לקידום החקיקה

שקפים 13-14: סיכום

שקף 15: ביבליוגרפיה

מקור:

לבאן, א. והיימן, ט. (2011). הורים לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל – תפיסתם את יישום השילוב ומעורבותם בתהליך החינוכי. בתוך: ג. אבישר, י. לייזר וש. רייטר (עורכים). שילובים – מערכות חינוך וחברה (עמ' 245-267). חיפה: אחווה.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

סיכום הקורס סוציולוגיה של החינוך (פרקים בסוציולוגיה של החינוך)

סיכום קורס

סיכום קורס סוציולוגיה של החינוך |   | תוכן עניינים | יחידה 1 הגדרות 4 | מוקדי …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 תכנון לימודים, הוראה והערכה

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10106 תכנון לימודים, הוראה והערכה | חומר הלימוד למטלה: יחידה 1 …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 שונות בחינוך

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: – 10807 שונות בחינוך | חומר הלימוד למטלה: שער שני | …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס שונות בחינוך – 10807 2022א

שאלות / הנחיות

חוברת הקורס שונות בחינוך - 10807 סמסטר סתיו 2022 (2022א') | תוכן העניינים | התנאים לקבלת נקודות …

לפרטים נוספים

עבריינות נוער – סיכום קורס

סיכום קורס

עבריינות נוער – סיכום הקורס | תוכן | שיעור 1 2 | נתונים בארץ 2 | שיעור …

לפרטים נוספים