מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום הקורס פילוסופיה של החינוך

#3832

להורדת הפריט

סיכום קורס פילוסופיה של החינוך (10765)

תוכן עניינים
שער 1- פילוסופיה של החינוך – היבט היסטורי 3
החינוך ביוון העתיקה 3
סוקרטס 3
אפלטון (תלמידו) 4
אריסטו (תלמידו של אפלטון) 5
רוסו 6
פסטאלוצי, הרבארט פרובל, מונטסורי 6
פילוסופיה של החינוך לפני המאה העשרים 7
הרעיונות היסודיים של סוקרטס ואפלטון בנושאי חינוך 8
פילוסופיה הומניסטית וכבוד האדם 9
שער שני- הוגי דעות בחינוך 9
ג'והן דיואי 9
הפילוסופיה ומחשבת החינוך של ג'והן דיואי 9
משמעות החינוך ומטרותיו 10
הפסיכולוגיה של דיואי 10
תורת הידיעה של דיואי 11
דמוקרטיה וחינוך 11
תפקידם של נושאי הלימוד 11
תפיסות לגבי רעיונותיו של דיואי כיום 12
שער שלישי- הגות פילוסופיות וחינוך 12
פילוסופיה אנאליטית 13
פילוסופים אנאליטיים של החינוך 13
ניתוח פילוסופי בחינוך 13
הניתוח של הוראה- מהי הוראה? 14
התזה הסטנדרטית של שפלר 15
ניתוחים עכשוויים של הוראה 16
שער רביעי- זרמים מודרניים ופוסט מודרניים בפילוסופיה של החינוך 16
פילוסופיה קונטיננטאלית 17
הבחנה בין אקזיסטנציאליזם אתיאיסטי לבין אקזיסטנציאליזם דתי 17
ביקורת על אקזיסטנציאליזם 20
פנומנולוגיה 20
תיאוריה ביקורתית 20
הרמנויטיקה 22
פוסט מודרניזם 22
הבעייתיות במגמה הפרופסיונליזציה של מקצוע ההוראה 22
משבר החינוך המודרני בעידן הפוסט מודרני 23
בית הספר כארגון אנומלי בעולם כאוטי 25
פילוסופיה חברתית ופוליטית 26
ג'ון רולס 26
צדק ושוויון בחינוך 27
"אי שוויון קיצוני" במערכת החינוך ע"פ קוזול ועמדת החשיבה התועלתנית ביחס לכך. 27
אי שוויון בתוכניות לימודים 28
בעיות ברפורמה של בתי הספר 29
אחריותיות 31
אמות מידה – סטנדרטיים 32
מבחנים 32
שער חמישי- פילוסופיה חברתית-פוליטית 32
קשתי יצחק: לקראת חינוך רב-תרבותי 32
לם צבי: הדיאלקטיקה השלילית של השוויון בחינוך 33
הבעיות בשילוב במערכת החינוך הממלכתית על פי צבי לם 34
השוואה בין צבי לם לבין יצחק קשתי 34
השוואה בין יוסי יונה (פדגוגיה ביקורתית לשינוי חברתי) וחגית גור (שינוי חברתי ופדגוגיה ביקורתית: ההקשר הישראלי) לבין צבי לם (הדיאלקטיקה השלילית של השוויון בחינוך) 35

שער 1- פילוסופיה של החינוך – היבט היסטורי
החינוך ביוון העתיקה
לפי גישת הקורס, שמתמקדת בפרספקטיבה הצרה של הפילוסופיה המערבית בלבד ומתעלמת מפילוסופיות חשובות כמו הפילוסופיה העברית, הפילוסופיה המזרחית ועוד, הפילוסופיה היוונית העתיקה הייתה הפעם הראשונה שבה פותחה תיאוריה חינוכית מקיפה. הבעיות שהפילוסופים היוונים התעסקו אתם רלוונטיות לאנשי חינוך בכל הדורות.
• בין השאלות שהעסיקו את הפילוסופים היוונים היו השאלות כיצד ניתן לטפח אזרח טוב באמצעות חינוך, אילו מודלים של התנהגות אנושי ראויים לחיקוי הילדים, כיצד לעזור לאדם בחיפושו אחר האמת, מהי טיבה של אמת, פה פירוש לדעת, מהו מוסר………

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

לימודי הליבה בחינוך החרדי: אפשרויות לגישור המחלוקת בין העמדה הליברלית לבין עמדות חרדיות

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

לימודי הליבה בחינוך החרדי: אפשרויות לגישור המחלוקת בין העמדה הליברלית לבין עמדות חרדיות | עבודת סמינריון | …

לפרטים נוספים

מצגת על חינוך אנתרופוסופי (חינוך ולדורף)

מצגת

מצגת בת 23 שקפים על חינוך אנתרופוסופי | שקף 1 - שער | שקף 2 - תפיסה …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס סוציולוגיה של החינוך (פרקים בסוציולוגיה של החינוך)

סיכום קורס

סיכום קורס סוציולוגיה של החינוך |   | תוכן עניינים | יחידה 1 הגדרות 4 | מוקדי …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס תורת המשפט – מחברת קורס מלאה

סיכום קורס

סיכום קורס תורת המשפט | תוכן עניינים | שיעור 1 - מהו המשפט? 4 | המשפט הטבעי …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 תכנון לימודים, הוראה והערכה

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10106 תכנון לימודים, הוראה והערכה | חומר הלימוד למטלה: יחידה 1 …

לפרטים נוספים