מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום הקורס פילוסופיה של החינוך

#3832

להורדת הפריט

סיכום קורס פילוסופיה של החינוך (10765)

תוכן עניינים
שער 1- פילוסופיה של החינוך – היבט היסטורי 3
החינוך ביוון העתיקה 3
סוקרטס 3
אפלטון (תלמידו) 4
אריסטו (תלמידו של אפלטון) 5
רוסו 6
פסטאלוצי, הרבארט פרובל, מונטסורי 6
פילוסופיה של החינוך לפני המאה העשרים 7
הרעיונות היסודיים של סוקרטס ואפלטון בנושאי חינוך 8
פילוסופיה הומניסטית וכבוד האדם 9
שער שני- הוגי דעות בחינוך 9
ג'והן דיואי 9
הפילוסופיה ומחשבת החינוך של ג'והן דיואי 9
משמעות החינוך ומטרותיו 10
הפסיכולוגיה של דיואי 10
תורת הידיעה של דיואי 11
דמוקרטיה וחינוך 11
תפקידם של נושאי הלימוד 11
תפיסות לגבי רעיונותיו של דיואי כיום 12
שער שלישי- הגות פילוסופיות וחינוך 12
פילוסופיה אנאליטית 13
פילוסופים אנאליטיים של החינוך 13
ניתוח פילוסופי בחינוך 13
הניתוח של הוראה- מהי הוראה? 14
התזה הסטנדרטית של שפלר 15
ניתוחים עכשוויים של הוראה 16
שער רביעי- זרמים מודרניים ופוסט מודרניים בפילוסופיה של החינוך 16
פילוסופיה קונטיננטאלית 17
הבחנה בין אקזיסטנציאליזם אתיאיסטי לבין אקזיסטנציאליזם דתי 17
ביקורת על אקזיסטנציאליזם 20
פנומנולוגיה 20
תיאוריה ביקורתית 20
הרמנויטיקה 22
פוסט מודרניזם 22
הבעייתיות במגמה הפרופסיונליזציה של מקצוע ההוראה 22
משבר החינוך המודרני בעידן הפוסט מודרני 23
בית הספר כארגון אנומלי בעולם כאוטי 25
פילוסופיה חברתית ופוליטית 26
ג'ון רולס 26
צדק ושוויון בחינוך 27
"אי שוויון קיצוני" במערכת החינוך ע"פ קוזול ועמדת החשיבה התועלתנית ביחס לכך. 27
אי שוויון בתוכניות לימודים 28
בעיות ברפורמה של בתי הספר 29
אחריותיות 31
אמות מידה – סטנדרטיים 32
מבחנים 32
שער חמישי- פילוסופיה חברתית-פוליטית 32
קשתי יצחק: לקראת חינוך רב-תרבותי 32
לם צבי: הדיאלקטיקה השלילית של השוויון בחינוך 33
הבעיות בשילוב במערכת החינוך הממלכתית על פי צבי לם 34
השוואה בין צבי לם לבין יצחק קשתי 34
השוואה בין יוסי יונה (פדגוגיה ביקורתית לשינוי חברתי) וחגית גור (שינוי חברתי ופדגוגיה ביקורתית: ההקשר הישראלי) לבין צבי לם (הדיאלקטיקה השלילית של השוויון בחינוך) 35

שער 1- פילוסופיה של החינוך – היבט היסטורי
החינוך ביוון העתיקה
לפי גישת הקורס, שמתמקדת בפרספקטיבה הצרה של הפילוסופיה המערבית בלבד ומתעלמת מפילוסופיות חשובות כמו הפילוסופיה העברית, הפילוסופיה המזרחית ועוד, הפילוסופיה היוונית העתיקה הייתה הפעם הראשונה שבה פותחה תיאוריה חינוכית מקיפה. הבעיות שהפילוסופים היוונים התעסקו אתם רלוונטיות לאנשי חינוך בכל הדורות.
• בין השאלות שהעסיקו את הפילוסופים היוונים היו השאלות כיצד ניתן לטפח אזרח טוב באמצעות חינוך, אילו מודלים של התנהגות אנושי ראויים לחיקוי הילדים, כיצד לעזור לאדם בחיפושו אחר האמת, מהי טיבה של אמת, פה פירוש לדעת, מהו מוסר………

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

מצגת על המאמר Parallel activities in the classroom (Koole, 2007)

מצגת

מצגת בת 11 שקפים על המאמר "פעילויות מקבילות בכיתה" (Parallel activities in the classroom) מאת Koole (2007) …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 13 פילוסופיה של החינוך

ממ"ן 13

מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: "פילוסופיה של החינוך"- 10765 | חומר הלימוד למטלה: שער רביעי | …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס פילוסופיה של החינוך 2021ב

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10765 | פילוסופיה של החינוך | חוברת הקורס - אביב 2021ב | תוכן העניינים …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 14 תכנון לימודים הוראה והערכה

ממ"ן 14

מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: – 10106תכנון לימודים, הוראה והערכה | חומר הלימוד למטלה: יחידות 6,7 …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס תכנון לימודים, הוראה והערכה – 10106 2022ב

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10106 | תכנון לימודים- הוראה והערכה | חוברת הקורס – אביב ב2022 | תוכן …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 החברה הערבית בישראל

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: 10657החברה הערבית בישראל | חומר הלימוד למטלה: יחידות 6 ;5 ;4משקל …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?