מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון מטלה – מבוא למערכות מידע

#2155
שם הקובץ:
מבוא-למערכות-מידע-התשובות.docx

להורדת הפריט

מטלת הגמר בקורס "מבוא למערכות מידע"
לתלמידי מנהל עסקים ומנהל מערכות בריאות
סמסטר 2020 ג
מרצים: רו"ח שי צבאן, מר ארנון זילברמן
ד"ר עמוס ברנס, ד"ר מיכל לוי-בלייך
תאריך פרסום מטלת הגמר: 15.9.2020, 8:00 בבוקר.
תאריך אחרון להגשת מטלת הגמר: 22.9.2020, 23:55 בלילה.

הנחיות:

  • בדף השער רשמו: שם הקורס, נושא העבודה, תעודות זהות, שם המרצה, תאריך הגשה.
  • בעבודת גמר זו שלושה חלקים.
  • יש להשיב על כל השאלות ולא לחרוג מאורך התשובה המוגדרת לכל שאלה.
  • יש להגיש בצורה מסודרת קובץ אחד ויחיד שיכלול את המענה לכלל השאלות.
  • יש להשיב על המטלה באופן עצמאי. חל איסור מוחלט על הכנה משותפת של מטלות.
  • שימו לב: יש להמנע מהעתקת פסקאות או סיכומים ממחברת הקורס כמובן – יש להתאים לנדרש בלבד ולהמנע ממלל שאיננו משרת את השאלה.
  • אין לפנות למרצים בשאלות הקשורות למטלה זו, אלא אם מדובר בנושאים של הבנת הנקרא. שאלות המבקשות כיוון או הכוונה לגבי דרך הפתרון או היקף המענה הנדרש לא ייענו.
  • במקרה של ספק כלשהו במענה, עליכם להניח הנחות פתרון רלוונטיות ולנמקן בפני הבודק בצורה ברורה, והדבר יזכה להתייחסות.
  • לעבודה זו תבוצע בדיקת מקוריות – וההתייחסות אליה תהיה קפדנית, לכל אורכה של העבודה ובמיוחד בהקשר לשאלה 6 בה מצופה כי סטודנטים שונים יבחרו מערכות שונות. הנכם מתבקשים לפעול ליישם באופן עצמאי ומקורי.

שאלה 1 (20 נקודות)
במהלך לימודיכם נחשפתם למודל אנת'וני, ובמסגרתו למגוון סוגי מערכות בראייה ארגונית. נדרש:
1. הסבירו מהי המטרה של מודל אנת'וני.
2. הציגו את הסוגים העיקריים של מערכות המידע במודל, את הדומה והשונה בהן,
פרטו מי המשתמשים העיקריים במערכות ומבנה הנתונים, וספקו דוגמאות רלוונטיות.
3. האם נכון לטעון שמודל אנתו'ני מציג תמונה דינאמית של מערכות מידע?
4. האם נכון לטעון שמערכות DSS- ו MIS דומות? פרטו קווי שוני ודמיון ככל שקיימים.
5. חברה מעוניינת להקים מערכת ERP. הסבירו כיצד היא משתלבת בהיבט הממשקים עם המערכות האחרות הנכללות במודל.

שאלה 2 (10 נקודות)
מהם היתרונות והחסרונות של מיחשוב ענן, בהשוואה לניהול נתונים מקומי בארגון?
ספקו דוגמאות רלוונטיות לשירותי ענן והמטרות שאותם הם משרתים.

שאלה 3 (10 נקודות)
מה ההבדל העקרוני בין גזרת התמיכה לבין גזרת בית החרושת? ציינו דוגמה רלוונטית לסוגי הארגונים בכל אחת מגזרות אלו. (לא להשתמש בדוגמאות שנתנו בכיתה)

שאלה 4 (10 נקודות)
מסחר אלקטרוני מהווה חלק גדול בעסקאות מסוג C2C ו B2B, תנו דוגמה למסחר אלקטרוני כולל קישור לאתר. אילו פעולות של מסחר אלקטרוני האתר מציע.

שאלה 5 (10 נקודות)
כיצד יישום של מערכת mobile apps ו web יכולות, לדעתכם, לתרום להתנהלות עסקית של בית קפה שכונתי?
הסבירו והדגימו באיזה סוג מערכת מדובר ומהם התוצרים שלה, לצד השימוש הרלוונטי בהם מנקודת ראות הארגון.

שאלה 6 (40 נקודות)
בחרו מערכת מידע הקיימת בשוק, והשיבו על האמור להלן:
1. תארו את תפקידי ויעדי מערכת המידע שנבחרה.
2. לצורך כך עליכם לקרוא מידע אודות המערכת שנבחרה באמצעות אתר האינטרנט של החברה וכל מידע הזמין ברשת.
3. מי הם המשתמשים של מערכת המידע? הסבירו את הערך המוסף למשתמשים הנובע ממערכת המידע.
4. במסגרת ארכיטקטורה של מערכות מידע ניתן משקל רב מנקודת ראות המשתמש לשכבת התצוגה.
הסבירו חשיבות שכבה זו והדגימו אותה בהקשר של המערכת שבחרתם, בהתייחס לנתוני קלט ופלט.
נדרש לצרף צילומי מסך רלוונטיים.
5. אילו דוחות המערכת מייצרת – התייחסו לנתונים, מידע, ידע ותבונה.

הפתרון כולל תשובות לכל 6 השאלות

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 11 מוסר ועסקים 2024א'

ממ"ן 11

מטלת מנחה )ממ"ן( – 11חובה | הקורס: - 10523מוסר ועסקים | מספר השאלות: 1משקל המטלה: אפס נקודות …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס מוסר ועסקים סתיו 2024א'

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10523 | מוסר ועסקים | חוברת הקורס –סמסטר סתיו 2024א' | חוברת הקורס, כוללת …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 13 עובדים מעסיקים ומה שביניהם

ממ"ן 13

מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: 13053 - עובדים מעסיקים ומה שביניהם: סוגיות עכשוויות בארגון וניהול העבודה …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 עובדים מעסיקים ומה שביניהם

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: 13053 - עובדים, מעסיקים ומה שביניהם: סוגיות עכשוויות בארגון וניהול העבודה‏ …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס עובדים, מעסיקים ומה שביניהם סתיו 2022א

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 13053 | עובדים, מעסיקים ומה שביניהם - | סוגיות עכשוויות בארגון וניהול | העבודה …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס ניהול השיווק

סיכום קורס

סיכום הקורס ניהול השיווק | תוכן עניינים | גישות שיווקיות 2 | מצבי ביקוש ומטלות המשווק 3 …

לפרטים נוספים