מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון ממ"ן 12 תאטרון בחברה

#3810
שם הקובץ:
תיאטרון-בחברה-ממן-12.docx

מטלת מנחה (ממ"ן) 12

הקורס: 10738 תאטרון בחברה

חומר הלימוד למטלה: אינטר-טקסטואליות (פרק 6), טקסט: דמויות, סוציו-נרטיב (פרק 7)

המחזות: "פרחה שם יפה" (באתר הקורס), "רצח", "משחקים בחצר האחורית"

מספר השאלות: 2 משקל המטלה: 10 נקודות

סמסטר: 2020ג מועד אחרון להגשה: 30/8/2020

 

פתרון מלא של הממ"ן, כולל תשובות לשאלות 1 ו-3 (בהתאם להנחיות הבחירה).

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 14 מוסיקה פופולרית בישראל – ציון 99!

ממ"ן 14

מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: – 10785 מוסיקה פופולרית בישראל | חומר הלימוד למטלה: ספר הקורס: …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 בין מדינה לחברה

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס – 10691בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה | חומר הלימוד למטלה: …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה, סמסטר סתיו 2023 (2023א)

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10691 | בין מדינה לחברה: | סוציולוגיה של הפוליטיקה | חוברת הקורס – סתיו …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 החברה הערבית בישראל

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: 10657החברה הערבית בישראל | חומר הלימוד למטלה: יחידות 6 ;5 ;4משקל …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס החברה הערבית בישראל סתיו 2022 (2022א)

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10657 | החברה הערבית בישראל | חוברת הקורס - סתיו 2022א | תוכן העניינים …

לפרטים נוספים

השפעת המודרניזציה על מעמד האישה היהודיה במרוקו

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19 | בנושא: | השפעת המודרניזציה על …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?