מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון תרגיל מסכם: תמחיר ספיגה ותמחיר תרומה

#4987
שם הקובץ:
פתרון-תרגיל-מסכם-תמחיר-ספיגה-ותמחיר-תרומה.xlsx

תרגיל מסכם: תמחיר ספיגה תרומה
חברת "מאפים מתוקים" בע"מ (להלן: "החברה") הוקמה ביום ,1.1.11
להלן נתוני הייצור והמכירות בשני החודשים הראשונים לפעילות החברה.

ינואר
800
400
400
פברואר
800
900
100
יח' שיוצרו
יח' שנמכרו
מלאי סגירה (יח')

נתונים נוספים:
מחיר מכירה ליח' 140ש"ח.

תקן עלויות יצור משתנות ליח'
תקן עלויות שיווק ומכירה משתנה ליח'
תקן עלויות יצור קבועות בחודש
תקן עלויות שיווק ומכירה קבועות
היקף יצור חודשי מתוכנן
50ש"ח/ יח.'
10ש"ח/יח'
11,000ש"ח.
11,400ש"ח.
900יח'.

העלויות הקבועות בייצור מועמסות על בסיס מס' היח.'
בחודשים ינואר – פברואר לא היו כל סטיות בעלויות היצור. (עלות משתנה ליחידה הייתה בהתאם לתכנון,
סה"כ עלויות קבועות היו בהתאם לתכנון)
נדרש:
דוח רו"ה לחודשים ינואר – פברואר הן לפי תמחיר תרומה והן לפי תמחיר ספיגה.
כמו כן, הראה את השינוי ברווח בין שתי השיטות.

הנתונים כאן מופיעים בצורה לא מסודרת בגלל העתקה מPDF. הנתונים מופיעים בצורה נכונה ומסודרת בקובץ ההנחיות.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

אופטימיזציה של מלאי בחברות אופנה

ממ"ן 16, עבודה מסכמת

האוניברסיטה הפתוחה | עבודת גמר בקורס: | חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים - 10861 | בנושא: | אופטימיזציה …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 15 אסטרטגיה של התפעול – ציון 100!

ממ"ן 15

מטלת מנחה (ממ"ן) 15 | הקורס: - 13027 אסטרטגיה של התפעול | חומר הלימוד למטלה: יחידת לימוד …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 14 אסטרטגיה של התפעול – ציון 100!

ממ"ן 14

הקורס: - 13027 אסטרטגיה של התפעול | חומר הלימוד למטלה: יחידת לימוד 5 (פרק 5 בספר הקורס) …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 13 אסטרטגיה של התפעול – ציון 100!

ממ"ן 13

מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: - 13027אסטרטגיה של התפעול | חומר הלימוד למטלה: יחידת לימוד ( …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 אסטרטגיה של התפעול – ציון 100!

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: - 13027 אסטרטגיה של התפעול | חומר הלימוד למטלה: יחידות לימוד …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?