מאגרי עבודות וסיכומים

פתרונות ממ"ן 12

פתרון ממ"ן 12 האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת (בערבית)

ממ"ן 12    2021ב

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: 10432האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת | חומר הלימוד למטלה: יחידות 3-2 …

₪88.00

פתרון ממ"ן 12 יהודי פולין

ממ"ן 12    2022ג

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: - 10265 תרבות חברה ודת - יהודי פולין 600 שנות היסטוריה …

₪58.00

פתרון ממ"ן 12 קריאה וכתיבה אקדמית

ממ"ן 12    2022ב

תקציר: מטלת מנחה )ממ"ן( 12 | הקורס: – 10172קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה | חומר הלימוד למטלה: …

₪95.00

פתרון ממ"ן 12 תכנון לימודים, הוראה והערכה

ממ"ן 12    2023א

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10106 תכנון לימודים, הוראה והערכה | חומר הלימוד למטלה: יחידה 1 …

₪66.00

פתרון ממ"ן 12 אנגלית לצרכים אקדמיים טרום בסיסי ב'

ממ"ן 12    2022ג

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | קורס: - 61135 הבנת הנקרא לצרכים אקדמיים: | טרום בסיסי ב | …

₪76.00

צריכים עזרה בכל מה שקשור לכתיבה אקדמית?