מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות בהיסטוריה

פתרון ממ"ן 13 האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת (בערבית)

ממ"ן 13    2021ב

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: 10432האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת | חומר הלימוד למטלה: יחידות 5-4 …

₪70.00

פתרון ממ"ן 12 האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת (בערבית)

ממ"ן 12    2021ב

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: 10432האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת | חומר הלימוד למטלה: יחידות 3-2 …

₪88.00

חוברת הקורס האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת – 10432 אביב 2021ב

שאלות / הנחיות    2021ב

תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | 10432 | האסלאם: מבוא | להיסטוריה של הדת | חוברת הקורס – אביב 2021ב …

₪2.00

פתרון ממ"ן 12 יהודי פולין

ממ"ן 12    2022ג

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: - 10265 תרבות חברה ודת - יהודי פולין 600 שנות היסטוריה …

₪58.00

פתרון ממ"ן 11 האימפריה העות'מנית: סוגיות נבחרות

ממ"ן 11    2021א

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | קורס: האימפריה העות'מאנית, 10751 | חומר הלימוד למטלה: קואטארט עמ' ;1-33יחידה 1עמ' …

₪90.00

צריכים עזרה בכל מה שקשור לכתיבה אקדמית?