מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות בייעוץ ארגוני

הקשר בין הקונפליקט התפקידי לביצועי העובדים

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

תקציר: קונפליקט תפקידי וביצועי אנשי המכירות של נגב קרמיקה בע"מ | The Relationship between Role Conflict and Salespeople …

₪338.00

השפעת פערים בין-תרבותיים על לחצי-תפקיד וקשיי הסתגלות בקרב מנהלים מוצבים

עבודה סמינריונית

תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | ניהול בינלאומי | בנושא: | השפעת פערים בין-תרבותיים על לחצי-תפקיד …

₪285.00

השפעת המעבר לפעילות בינלאומית על המבנה הארגוני

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | ניהול אסטרטגי | בנושא: | השפעת המעבר לפעילות בינלאומית על …

₪350.00

תורת הריאיון – תרגיל ניתוח ריאיון

תרגיל

תקציר: תורת הריאיון – תרגיל ניתוח ריאיון | תוכן עניינים | תקציר 1 | הצגת מקרה 2 | …

₪59.00

הבדלים בטיפוח רגשות בין מחלקת המכירות למחלקת השירות בחברת ביטוח

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

תקציר: [שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה] | הבדלים בטיפוח רגשות בין מחלקת המכירות למחלקת השירות בחברת ביטוח …

₪265.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?