מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות בקריה האקדמית אונו

עבודת גמר בקורס מערכת המשפט למנהלים

עבודה מסכמת    2020א

תקציר: הקריה האקדמית אונו | הפקולטה למנהל עסקים, תואר ראשון | שנת הלימודים תש"פ סמסטר א' | שם …

₪98.00

הנחיות למטלה במשפט מנהלי

שאלות / הנחיות

תקציר: הנחיות למטלת ניתוח אירוע בקורס משפט מינהלי |   | הקובץ כולל את תיאור האירוע וההנחיות לניתוחו …

₪2.00

הנחיות לעבודה חלף מבחן בדיני מיסים

שאלות / הנחיות    2020ב

תקציר: *הקובץ מכיל הנחיות לסטודנטים ותיאור האירוע שאליו יש להתייחס בתשובות.* |   | הקריה האקדמית אונו | …

₪2.00

עבודה חלף מבחן בדיני מיסים

פתרון מבחן/מבחן בית    2020ב

תקציר: דיני מיסים | אירועי מס 2019 | סעיף 6 לפקודת מס הכנסה קובע, כי מועד הדיווח למס …

₪47.00

הנחיות לכתיבת עבודה בקורס ניהול משא ומתן

שאלות / הנחיות    2021א

תקציר: ניהול מו"מ | מטרת העבודה | לתרגל הלכה למעשה תיאוריות ומודלים הכרוכים בניהול ובניהול משא ומתן ולהתעמק …

₪2.00

ניהול משא ומתן בסוכנות ביטוח

עבודה מסכמת    2021א

תקציר: ניהול משא ומתן בסוכנות ביטוח | תוכן עניינים | תיאור הארגון 2 | תיאוריות המאפיינות את ניהול …

₪102.00

צריכים עזרה בכל מה שקשור לכתיבה אקדמית?